SİGORTA PAZARLAMASI VE SATIŞ TEKNİKLERİ

 

Dersin Amacı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1)
Sigortacılıkta fiyatlamayı öğrenir.
2)
Sigorta sektöründe dağıtım kanalarının etkinliğini öğrenir.
3) Sigortacılıkta pazarlama tekniklerini öğrenir.
4) Sigortacılıkta satış tekniklerini uygulamacılardan öğrenir.

 

 

Değerlendirme:

Ara Sınav: %50   /    Final: %50
   
 

Haftalar

Konular

Sunu

1. Hafta

Dersin Amaç ve Öneminin Paylaşılması  

2. Hafta

Sigorta İşletmeciliğinin Pazarlama Açısından Dünya’daki Yeri ve Ülkeler Arası Farklılıklar

3. Hafta

Türk Sigortacılık Sisteminin Pazarlama Süreçleri Açısından Değerlendirmesi

4. Hafta

Sigorta İşletmelerinin İç ve Dış Organizasyonu

5. Hafta

Sigorta İşletmelerinin İç ve Dış Organizasyonu

6. Hafta

Sigorta İşletmeciliğinde Fiyatlamanın Yeri

7. Hafta

Sigorta İşletmeciliğinde Fiyatlamanın Yeri

8. Hafta

Ara Sınav Haftası  

9. Hafta

Sigortacılıkta Satış Teknikleri

10. Hafta

Sigortacılıkta Satış Teknikleri

11. Hafta

Satışta İkna Teknikleri

12. Hafta

Seminer: Sigorta Brokerlerliğinde Satış ve Pazarlama Süreci  

13. Hafta

Seminer: Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Satış ve Pazarlama Süreci  

14. Hafta

Genel Tekrar