SİGORTA İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

 

Dersin Amacı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1)
Sigorta acente ve brokerlerinin kuruluş esaslarını öğrenir
2)
Sigorta şirketlerinin kuruluş esaslarını öğrenir.
3)
Sigortacılığın organizasyonel yapısını öğrenir
4) Sigorta işletmeciliğini ve özellikli örgütlenmelerin kuruluş esaslarını öğrenir.

 

 

Zorunlu Kaynak:

Kırkbeşoğlu, E. 2015. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Gazi Kitabevi. Ankara

Kitap linki için tıklayınız...

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Mevzuat linkleri için tıklayınız...

   

Değerlendirme:

Ara Sınav: %40   /    Final: %60
   
 

Haftalar

Konular

Sunu

1. Hafta

Sigorta İşletmeciliğinin Dünya’daki Yeri ve Ülkeler Arası Farklılıklar

2. Hafta

Türk Sigortacılık Sisteminin Yönetimsel Değerlendirmesi

3. Hafta

Sigorta İşletmelerinin İç ve Dış Organizasyonu

4. Hafta

Sigorta İşletmelerinin İç ve Dış Organizasyonu

5. Hafta

Sigortacılık Sektöründeki Öncelikli Kurumlar: DASK, TARSİM, EGM, TOBB SAİK ve SEİK,

6. Hafta

Sigortacılık Sektöründeki Öncelikli Kurumlar: TSB, Güvence Hesabı, Sigorta Tahkim Komisyonu, SEGEM, SBM, TSEV

7. Hafta

Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları

8. Hafta

Ara Sınav Haftası

9. Hafta

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine İlişkin Esaslar

10. Hafta

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Denetimi

11. Hafta

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Denetimi

12. Hafta

Sigorta İşletmeciliğinde Fiyatlamanın Yeri

13. Hafta

Sigorta İşletmeciliğinde Fiyatlamanın Yeri

14. Hafta

Sigortacılıkta Hasar Yönetimi