ÖZGEÇMİŞ

1982 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1999 yılında Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümünü burslu olarak kazandı ve 2004 yılında birincilik derecesiyle tamamladı. 2003-2004 yılları arasında İsviçre Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi, Teknik Demografi yüksek lisans programını “Türk Hayat Sigorta Şirketleri İçin Mortalite Tabloları” konulu teziyle tamamladı. 2012 yılında ise Başkent Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon Doktora programını tamamladı. Başkent Üniversitesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü’nde 2004-2009 yılları arasında araştırma görevlisi, 2009-2012 yılları arasında Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde öğretim görevlisi, 2013-2017 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yapmıştır.

2014-2015 yılları arasında TÜBİTAK bursu kazanarak İskoçya'nın Glasgow Caledonian Üniversitesi, Risk Yönetimi Bölümünde post-doktora yapmıştır. 2017 yılında Sigortacılık alanında doçentlik unvanı almıştır. Ayrıca sigorta uyuşmazlıkları konusunda sigorta bilirkişiliği ve SEGEM sigorta eğitmenliği görevlerinde bulunmaktadır. 2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Sigorta danışmanı olarak atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir.