SİGORTACILIĞA GİRİŞ

 

Dersin Amacı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sigortanın temel kavramlarına ve mesleki jargona aşına olur.
2) Sigortacılığın temel prensiplerinin sektör üzerindeki etkilerini görebilir.
3) Sigortanın Türkiye'de tarihi süreçteki gelişimini sorgular.
4) Sigortacılığın teorik alt yapısını öğrenir.
5) Türkiye'de sigorta sektörünün gelişimini ve sigorta etiği bilincini algılar.

 

 

Zorunlu Kaynak:

Kırkbeşoğlu, E. 2015. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Gazi Kitabevi. Ankara

Kitap linki için tıklayınız...

   

Değerlendirme:

Ara Sınav: %40   /    Final: %60
   
 

Haftalar

Konular

Sunu

1. Hafta

Dersin tanıtımı ve öğrencilerle tanışma

 

2. Hafta

Toplumsal Yaşamda Risk

3. Hafta

Sigortacılığa Giriş

4. Hafta

Sigortacılığa Giriş (devam)

5. Hafta

Sigorta Gereksinimi ve Sigortalanabilirlik

6. Hafta

Sigorta Gereksinimi ve Sigortalanabilirlik

7. Hafta

Sigortacılığın Tarihi

 

8. Hafta

Ara Sınav Haftası

 

9. Hafta

Sigorta Sözleşmesi – I

10. Hafta

Sigorta Sözleşmesi – I (devam)

11. Hafta

Sigorta Sözleşmesi - II

12. Hafta

Sigorta Sözleşmesi - II (devam)

13. Hafta

Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu

14. Hafta

Sigorta Terimleri
   

Tavsiye Edilen Diğer Kaynaklar

Özbolat, M. 2014. Temel Sigortacılık. Seçkin Yayıncılık.