RİSK YÖNETİMİ

 

Dersin Amacı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1)
Risk yönetiminin finansal etkilerini öğrenir.
2)
Risk yönetimi sürecinde sigortanın hangi durumlarda gereklilik yarattığını anlar.
3)
İşletmeler için hangi durumlarda hangi risk yönetimi stratejisinin kullanılacağını öğrenir.
4)
Sigortacı açısından risk kabul sürecini kavrar..

 

 

Zorunlu Kaynak:

Kırkbeşoğlu, E. 2015. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Gazi Kitabevi. Ankara

Kitap linki için tıklayınız...

TÜSİAD Yayınları, Kurumsal Risk Yönetimi

İndirmek için tıklayınız...

   

Değerlendirme:

Ara Sınav: %50   /    Final: %50
   
 

Haftalar

Konular

Sunu

1. Hafta

Dersin tanıtımı ve öğrencilerle tanışma

 

2. Hafta

Toplumsal yaşamda risk, olasılık

 

3. Hafta

Riskin tespiti ve değerlendirilmesi, güncel yaşamda risk faktörler

4. Hafta

Etki alanlarına göre riskler, sistematik - sistematik olmayan riskler

5. Hafta

Sistematik - sistematik olmayan riskler (devam)

6. Hafta

Kurumsal risk yönetimi aşamaları

7. Hafta

Kurumsal risk yönetimi aşamaları

8. Hafta

Ara Sınav

 

9. Hafta

Fayda Teorisi

 

10. Hafta

Optimal Sigorta

 

11. Hafta

Bireysel Risk Modelleri

 

12. Hafta

Kollektif Risk Modelleri

 

13. Hafta

Sigortacılıkta Sermaye Yeterliliği

14. Hafta

Genel Tekrar

 
   

Tavsiye Edilen Diğer Kaynaklar

BOWERS N.L., GERBER H.U., HICKMAN J.C., JONES D.A. ve NESBITT C. J. Actuarial Mathematics, SOA, USA, 1997