SİGORTA İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI

 

Dersin Amacı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sigortanın temel kavramlarına ve mesleki jargona aşına olur.
2) Sigortacılığın temel prensiplerinin sektör üzerindeki etkilerini görebilir.
3) Sigortanın Türkiye'de tarihi süreçteki gelişimini sorgular.
4) Sigortacılığın teorik alt yapısını öğrenir.
5) Türkiye'de sigorta sektörünün gelişimini ve sigorta etiği bilincini algılar.

 

 

Zorunlu Kaynak:

Kırkbeşoğlu, E. 2015. Risk Yönetimi ve Sigortacılık. Gazi Kitabevi. Ankara

Kitap linki için tıklayınız...

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Mevzuat linkleri için tıklayınız...

   

Değerlendirme:

Ara Sınav: %40   /    Final: %60
   
 

Haftalar

Konular

Sunu

1. Hafta

Sigorta Sözleşmesi - 1

2. Hafta

Sigorta Sözleşmesi – 2

3. Hafta

Sigorta İşletmelerinin İç ve Dış Organizasyonu

4. Hafta

Sigorta İşletmelerinin İç ve Dış Organizasyonu

5. Hafta

Sigortacılık Sektöründeki Öncelikli Kurumlar: DASK, TARSİM, EGM, TOBB SAİK ve SEİK,

6. Hafta

Sigortacılık Sektöründeki Öncelikli Kurumlar: TSB, Güvence Hesabı, Sigorta Tahkim Komisyonu, SEGEM, SBM, TSEV

7. Hafta

Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları

8. Hafta

Ara Sınav Haftası

9. Hafta

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine İlişkin Esaslar

10. Hafta

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Denetimi

11. Hafta

Sigortacılıkta Fiyatlama

12. Hafta

Sigortacılıkta Hasar Yönetimi

13. Hafta

Sigortacılıkta Hasar Yönetimi

14. Hafta

Genel Tekrar  
   

Tavsiye Edilen Diğer Kaynaklar

Özbolat, M. 2014. Temel Sigortacılık. Seçkin Yayıncılık.