İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ

 

Dersin Amacı:

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İşletmecilik ile ilgili temel kavramları, işletmelerin varlık sebeplerini ve işletmelerin ekonomik yaşam içersindeki rolünü bilir.
2) İşletme türlerini bilir, işletmenin iç ve dış çevresini tanır, analiz edebilir, işletmeyi etkileyen faktörleri açıklar.
3) İşletmelerinin kuruluş aşamalarını, anlaşma, bütünleşme ve işbirliği şekillerini açıklar.
4) İşletme işlevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini ve bir bütün olarak işleyişini bilir.
5) Yönetim işlevlerini açıklar, örgüt yapısı, yönetsel süreci bilir.

 

 

Zorunlu Kaynak:

Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Demet VAROĞLU. 2016. Genel İşletmecilik Bilgileri. Siyasal Kitapevi, 7. Baskı, Ankara.

Kitap linki için tıklayınız...

   

Değerlendirme:

Ara Sınav: %40   /    Final: %60
   

Ders İçeriği:

Haftalar

Konular

Sunu

1. Hafta

Dersin tanıtımı ve öğrencilerle tanışma

 

2. Hafta

Ekonomik Yaşam ve İşletme

3. Hafta

İşletmelerin Amaçları ile Gelir ve Giderleri

4. Hafta

İşletmelerin Türleri

5. Hafta

İşletmelerin Çevresi ve Çevre Faktörleri

6. Hafta

İşletmelerin Çevresi ve Çevre Faktörleri

7. Hafta

İşletme Kurma Fikri ve Sonuçları

8. Hafta

Ara Sınav Haftası

 

9. Hafta

Kuruluş Araştırmaları (Devam)

 

10. Hafta

İşletmelerin Büyümesi

11. Hafta

Örgüt Kuramları

12. Hafta

Örgüt Kuramları

13. Hafta

Yönetim ve Örgütler

14. Hafta

Genel Tekrar  
   

Tavsiye Edilen Diğer Kaynaklar