YÖNETTİĞİ TEZLER

  1. Kuzutürk, B. (2016). İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi. Başkent Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı.

  2. Çermik, B. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarında Örgütlerdeki Kültürel Değişimin Araştırılması: Çokuluslu İşletmelerde Kültürel Yaklaşımlar Ve Etkileri. Başkent Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı.

  3. Ünal, E. (Devam Ediyor). Sigorta Acenteleri Derecelendirmesi. Başkent Üniversitesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı.